Lưu tất cả tab mở trong Safari trên iPhone và iPad thành bookmarks

Lưu tất cả tab mở trong Safari trên iPhone và iPad thành bookmarks

6379

Thủ thuật này dành cho những bạn nào muốn lưu giữ lại tất cả những tabs mà bạn mở trong Safari nhằm xem lại sau này.

Khi bạn đang tìm hiểu một số vấn đề gì đó và đang mở nhiều tabs trong trình duyệt Safari trên iPhone hoặc iPad, và bạn muốn lưu tất cả những tabs đang mở đó để xem lại sau này. Bạn có thể lưu chúng lại từng tab một theo cách thủ công, nhưng như vậy lại rất mất thời gian vì phải làm từng cái một. 

Với tính năng mới được thêm vào này của Safari trên iOS và iPadOS sẽ giúp bạn lưu tất cả những tab đang mở trên Safari vào bookmarks một cách nhanh chóng.

Lưu ý: Chỉ áp dụng được với iOS và iPadOS 13 trở lên 

  • Nhấn và giữ nút Bookmark.
  • Chọn Add Bookmarks for [number] Tabs.

  • Một thư mục chứa tất cả những tabs này sẽ được tao ra, bạn đặt tên cho thư mục theo ý muốn và chọn vị trí muốn lưu.
  • Nhấn Save.

Thật dễ dàng và nhanh chóng đúng không nào!

Source :
idownloadblog
· · · ·


Related Articles & Comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *