[INFORGRAPHIC] Facebook vs. Google

[INFOGRAPHIC] Facebook vs. Google

418

Google và Facebook là 2 nền tảng quảng cáo phổ biến nhất hiện tại để doanh nghiệp có thể bắt đầu các chiến dịch media theo dạng PPC (Pay-Per-Click) của mình mà các nền tảng khác chưa chắc bằng được. Mặc dù cả 2 hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo rất mạnh, tuy nhiên 2 nền tảng này truyền tải các thông điệp khác nhau, vì vậy việc cần xác định rõ ràng mục tiêu đặt ra cho chiến dịch quảng cáo của bạn trước khi bạn quyết định chọn 1 trong 2 hay cả 2 là vô cùng cần thiết. Với infographic này sẽ giúp bạn hiểu và quyết định nên chọn con đường nào cho các chiến dịch quảng cáo PPC của bạn.

Source :
ThinkDigi
·


Related Articles & Comments

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *